Fag på Steiner HF

Bredden i uddannelsen giver eleverne mulighed for at tilegne sig både teoretiske, kunstneriske og praktiske færdigheder og arbejdsmetoder. Den samlede læreplan udgør en helhed, hvor HF-fagene er en del af fagene, og hvor de enkelte fag understøtter hinanden. Eleverne opnår dermed et kvalificeret grundlag for efterfølgende at vælge uddannelsesretning.
I vores Steiner HF indgår de obligatoriske HF-fag sammen med fagene musik, kunsthistorie, drama, bogbinding, stenhugning, maling, tegning, bronzestøbning, kor og plasticering. Herudover indgår der i den udvidede fagpakke følgende fag:
A – niveau – dansk, historie.
B – niveau – design og arkitektur, samfundsfag, matematik, engelsk, tysk/spansk.
C – niveau – biologi, kemi, geografi, religion og filosofi.

Se skema over den udvidede fagpakke, rejser og studieture her.

Årsopgaven
I 2.HF afleverer eleverne en såkaldt årsopgave, som de har arbejdet selvstændigt med igennem et helt år. Årsopgavens emne er frit valgt og indeholder både en praktisk-kunstnerisk del og en teoretisk-skriftlig del.
Arbejdet udføres sideløbende med skolegangen, og eleven får grundig faglig og pædagogisk vejledning i det omfang, der er behov for. Eleven gør gennem det lange, selvstændige arbejde erfaringer med at fordybe sig i et stofområde og med at udvikle egne evner og arbejdsmetoder.
Opgaven fremlægges mundtligt for et publikum ved afleveringen. Der tildeles individuelle vejledningstimer i forløbet, og evalueringen indgår i det afsluttende vidnesbyrd.