Steiner HF Aarhus

Vi tilbyder som noget nyt Steiner HF her på skolen.
En ungdomsuddannelse uden eksamen og uden karakterer.
Med Steiner HF har du samme muligheder for at søge ind på videregående uddannelser som med en studentereksamen eller traditionel HF, og da du ikke får karakterer eller går til eksamen, skal du søge videre via kvote 2.
Steiner HF byder på mangfoldighed, kultur, valgfag, profilfag og rejser ud i verden. Vi har en udvidet fagpakke, som gør det muligt at søge ind på alle videregående uddannelser.
Læs meget mere om vores Steiner HF her.

Rytmisk musik

På det musikalske område får eleverne på Steiner HF i Aarhus, et mangfoldigt indblik i musikkens historiske perioder og genrer.

Som noget nyt har vi nu styrket det rytmiske sammenspil ved at tilbyde to ugentlige dobbeltlektioner på frivilligt grundlag efter skoletid, hvor elever som dyrker rytmisk musik ved siden af skolen, kan få lejlighed til at skabe sammenspilshold.

Som skole stiller vi lokale, lærer, forstærkere, pa-anlæg, mikrofoner, keyboards, trommesæt og diverse udstyr til liveoptræden til rådighed.

Der findes ikke mange skoler, hvor man som rytmisk sammenspilsgruppe kan finde en strygekvartet eller blæsergruppe i løbet af et frikvarter, men det kan man her, hvor langt de fleste elever spiller klassiske instrumenter.

Film om HF

I forbindelse med åbningen af vores HF her i Aarhus august 2018, havde vi besøg af TV2OJ som talte med vores elever og var med i undervisningen i løbet af en dag.

Uddrag fra dette besøg kan ses i dette lille indslag her.